KOMBII :Dożynki Powiatowo-Gminne , sierpień 2005 OSiR Jankowice