KOMPLEKSOWE

IMPREZY DLA FIRM

I ZAKŁADÓW PRACY

czytaj więcej

ŚWIERKLAŃSKIE

GWARKI PIWNE

czytaj więcej

SALE BANKIETOWE

BIESIADY, ZABAWY

czytaj więcej

GALERIA "JAN"

DZIEDZICTWO KULTUROWE

MALARSTWO ŚLĄSKIE

czytaj więcej

W najbliższy poniedziałek ruszają zapisy na wycieczkę

Zapraszamy dzieci, z gminy Świerklany,w wieku od 6 do 13 lat  na wycieczkę do kopalni „Guido”.

Zapisy w poniedziałek 23-go lipca.Ilość  miejsc ograniczona !

Obowiązkowa pisemna zgoda rodziców na wyjazd.Wzór : oswiadczenie–wycieczka

regulamin wycieczki

Już wkrótce ! Festyn odpustowy !

Zajęcia sportowe już od poniedziałku !Zapraszamy :-)

Przypominamy o obowiązkowej pisemnej zgodzie rodziców na udział w zajęciach!

oswiadczenie-zajecia sportowe 
oswiadczenie-zajecia artystyczne

„Powitanie wakacji ” – galeria zdjęć – „MIG”

wiecej

„Powitanie wakacji ” – galeria zdjęć – „HAPPY FOLK” :-)

wiecej

„Powitanie wakacji ” – galeria zdjęć – program dla dzieci :-)

Podczas tegorocznego „Powitania wakacji ” przygotowaliśmy wiele atrakcji:
dla najmłodszych przygotowaliśmy program artystyczny „BALBALONIK” . W trakcie programu wystąpił także iluzjonista Szymon Król.

wiecej

Wakacje z GOKiR-em !:-)

Zapraszamy do udziału !:-)

Prosimy o wydrukowanie zgody na udział dziecka w zajęciach  :

oswiadczenie-zajecia sportowe

oswiadczenie-zajecia artystyczne

Zapraszamy na „Powitanie wakacji” 01.07.2018r.

RODO: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

                                                       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy , że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji z/s w Świerklanach , ul. Strażacka 1 , 44-266 Świerklany.
  2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacji umowy .
  3. Inspektorem danych osobowych jest : Dominika Pukowiec.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędna do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą być udostępnione dla realizacji umowy .
  7. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy , niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku , w którym dane zostały podane.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych

X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Artystycznych. Przegląd odbył się w dwóch kategoriach tanecznej i muzycznej. Każda gmina powiatu rybnickiego wystawiła jednego wykonawcę lub zespół.
Oto lista zwycięzców:
w kategorii muzycznej
I miejsce -zespół „ADHD” z Gaszowic
II miejsce-Anna Fojcik z Jejkowic
III miejsce -chór „Gaudeo” ze Świerklan
IV Chór -„Nadzieja” z Czerwionki – Leszczyn – wyróżnienie
V Dominik Traliszewski z Lysek – wyróżnienie
W kategorii tanecznej :
I miejsce zdobył zespół „Zygzak” z Czerwionki – Leszczyn
II miejsce zespół ‘Fresh Beat” z Lysek
III miejsce zespół „Paprotki” ze Świerklan
IV miejsce zespół „Realise” z Gaszowic – wyróżnienie
V miejsce zespół „Roztańczeni” z Jejkowic – wyróżnienie
Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczyli : Wicestarosta Marek Profaska i Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Grzegorz Potysz .

Jury obradowało w składzie:Grażyna Strzelecka (gmina Czerwionka-Leszczyny),Elżbieta Pierchała (gmina Świerklany),Anna Porwoł ( gmina Jejkowice),Sabina Mańczyk (gmina Gaszowice)Krzysztof Mrozek –(gmina Lyski)Grażyna Bzdziuch oraz Grzegorz Potysz ( Starostwo Powiatowe).

Nagrody w X Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych ufundowało starostwo Powiatowe w Rybniku .

wiecej