Trwają zapisy na III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Świerklany

III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Świerklany

 sobota 10 marca 2018 r. sala gimnastyczna SP nr 2, ul. 3 Maja 20, Świerklany

 

Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Czekają atrakcyjne nagrody!

Turniej przeprowadzony zostanie w podziale na kategorie wiekowe (wiek zawodnika liczony według rocznika):

 

kobiety                                                         mężczyźni

do 13 lat                                                         do 13 lat

14-17 lat                                                         14-17 lat

powyżej 18 lat                                                powyżej 18 lat

 

Oprócz tego w każdej z kategorii wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik/zawodniczka Gminy Świerklany.

W zależności od liczby zapisanych zawodników ustalone zostaną szczegółowe warunki gry.

Na turniej zawodnicy przynoszą własne rakietki do tenisa stołowego.

Zapisy na turniej prowadzone są w Urzędzie Gminy Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach

– Referat Rozwoju i Promocji Gminy (II piętro)

do dnia 2 marca br.

Można się zgłaszać osobiście lub zadzwonić

– nr tel. (32) 432 75 31, 432 75 37

Ważna informacja – osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców/opiekunów prawnych organizatorowi turnieju. Można to zrobić bezpośrednio w Urzędzie Gminy, gdzie prowadzone są zapisy na turniej lub doręczyć zgodę swojemu nauczycielowi wychowania fizycznego w szkole.

Bez zgody rodzica udział w turnieju nie jest możliwy!