Tak witaliśmy 2018 rok

Na ośrodkach w Świerklanach i Jankowicach na długo przed północą zebrali się mieszkańcy naszej gminy , by wspólnie witać Nowy 2018 Rok. Noworoczne życzenia złożyli :w Jankowicach :T.Pieczka – Wójt Gminy Świerklany oraz J.Rugor – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, a w Świerklanach H.Mincer -Zastępca Wójta Gminy Świerklany oraz H.Karwot -Dyrektor GOKiR Świerklany . Następnie wszyscy zebrani mogli podziwiać wspaniały pokaz sztucznych ogni. oprawę muzyczną zapewnili :DJ Daro oraz DJ Memek.